Rozhovor bez odpovědí. Jak a na co jsme se ptali předsedkyně AliPro?

Kvůli přípravě článku o Alianci pro rodinu jsme se rozhodli kontaktovat její předsedkyni, Janu Jochovou. Zajímalo nás doplnění cílů organizace, či co se stane v případě, že se rodina stane nestabilní. Pokud AliPro zastává názor, že dítě by mělo vyrůstat ve stabilní rodině, měly by snad být děti z rozvedených rodin odebírány? A co přesně znamená “ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny”?  

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí radí v oblasti rodinné politiky, ale kvůli jejich konzervativním názorům jsou Aliance pro rodinu a předsedkyně organizace Jana Jochová terčem kritiky. Bojují za ukotvení definice pojmu “manželství” jako svazku muže a ženy a to v nejvyšším zákoně České republiky – v Ústavě. Což není úplně šťastné, zvláště, když se nyní ve Sněmovně hovoří o uzákonění manželství pro všechny více než kdy dříve. 

Právě kvůli podobným postojům je organizace kritizována už delší dobu. Například poslankyně Kocmanová (Piráti) ji otevřeně v rozhovoru označila za organizaci s extremistickými prvky. Poslední (a docela přesná) rána ovšem přišla ze strany liberálnějších zástupců církví – duo farářů PastoralBrothers přišlo s uzavřenou výzvou na odvolání Aliance ze struktur státu. 

pastoral brothers pro prozeny.cz

Vyjma obou farářů na výzvě září podpis ku příkladu Martiny Viktorie Kopecké (husitské farářky), Jiřího Pavlíka (proděkana husitsko-teologické fakulty UK), či Kateřiny Voglové (bývalé předsedkyně křesťanského akademického spolku Salaš). Celkem výzva přinesla 17 podpisů.

Výzva na odvolání AliPro ze státních struktur od Pastoral Brothers byla uzavřena (znamenaje, že se pod ní nemohl podepsat kdokoliv), ale po vlně zájmu byla zřízena online petice, kterou může podepsat každý. Za přibližně měsíc a půl nasbírala přes 16 tisíc podpisů.

Co jsme se (ne)dozvěděli

Původní článek o AliPro měl ovšem být pojmut obecněji a co nejvíce objektivně. A tak jsem se chtěla zeptat přímo paní předsedkyně. A o tento zážitek se podělit i s vámi. 

O kontakt s paní Jochovou jsem se pokusila rovnou telefonicky. Hovor přijala, jako hned na začátku se uvedla a slušně se zeptala, jak mi může pomoci. Když jsem jí ovšem po svém představení požádala o odpovědi na pár otázek, znatelně ji to znejistilo. 

Začala se odpovědím vyhýbat, chvílemi se i nervózně zadrhávat. Podala mi i informaci, že je právě v práci, že bude mít brzo dovolenou a proto musí vše stihnout a nemá moc času. Když jsem ji ujistila, že se nejedná o dlouhé interview, ale o – odhadem –  deset otázek, na pár z nich mi do telefonu skutečně odpověděla, ale na konec uvedla, že si nepřeje být citována, protože s tímto druhem citací má špatnou zkušenost. 

S pochopením jsem tedy nabídla možnost odpovědět na otázky po mailu, kterou ona vděčně přijala. Ještě týž den jí do emailové schránky přišel můj mail s doplňujícími otázkami k informacím, které jsem nalezla na webu organizace.  

Rozhovor bez odpovědí

Můj e-mail zněl následovně:

Na webu píšete, že vždy upřednostňujete právo dítěte vyrůstat ve stabilní rodině s matkou a otcem.  Jenže co když se rodiče rozvedou? Stává se z rodiny pak nestabilní rodina? Jste proti tomu, aby dítě vyrůstalo např. ve střídavé péči? 

Dále mezi cíle organizace patří „Poskytovat mladým lidem dostatečné a vyvážené informace o smyslu, výjimečnosti a přínosech manželství a rodiny založené na manželství.“ – tady bych poprosila o vysvětlení, co přesně je míněno informacemi o smyslu, výjimečnosti a přínosech manželství? 

„Uchovat jedinečné místo manželství ve společnosti, aniž by docházelo k oslabování tohoto postavení zaváděním jiných právních institutů, které mají snahu se svou povahou manželství připodobnit.“ – Jak se v souvislosti s předchozí informací Aliance pro rodinu staví k registrovanému partnerství? 

Dalším cílem je „Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozenou jedinečnost a komplementaritu mužů a žen.“ – Jaké ideologie to podle vaší organizace jsou? Jakými kroky chcete docílit ukončení státní podpory? O jakou státní podporu se podle vás jedná? Nemůže tento váš cíl někdo vnímat jako cenzuru? 

Děkuji za odpovědi a přeji hezký den, T. Marešová

Jenže odpověď přišla strohá:

„Dobrý den,

posíláte nám k vysvětlování naše deklaratorní prohlášení, mám teď příliš mnoho práce a budu čerpat dovolenou, proto teď nemám čas ho s Vámi rozebírat, navíc k podobným otázkám jsme se veřejně vyjadřovali už mnohokrát. Zkuste si to napřed najít v dalších veřejných zdrojích a až bude něco skutečně nejasné, můžete nám položit doplňující otázky.

Děkuji za pochopení,

s pozdravem, Jana Jochová

jana jochová

Prošla jsem články na jejich webu, rozhovory, prohlášení. Odpovědi na některé otázky jsem skutečně dohledala během sběru zdrojů pro článek. Některé ovšem zůstaly stále nezodpovězeny. Jestli se na základě výzvy či petice něco změní je nyní nejasné stejně, jako odpovědi na některé z mých otázek…

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *